Едногодишната ќерка има детаљ на косата од кој се згрозија сите