Критика кон една залудно потрошена младост

Кочо Анѓушев и повластените тарифи за фотоволтаични централи