Исповед на еден пензиониран рокер:

Како го замразив социјализмот и не успеав да го засакам капитализмот