Курвини синови*

Како за фотка од Џони ни побараа 5.000 евра?