Кој за што, ние за бугарскиот:

Јазик за прецизно разбирање