Соња, не можеме ние да те покриеме колку што ти треба да се срамиш од себе