Нас нè осакатија а си ја задржаа својата неспособност