Решение за луѓе со претерано многу отворени табови