Миљенко Јерговиќ

На никој жив денес не му е јасно зошто се запали Јан Палах