Не сме нешто посебно домаќини, ама ова изгледа како на некој да ќе му заврши работа