Веројатно најважниот коментар околу сослушувањето на Закерберг