Непотребно комплексна дилема на денот: колку дупки има цевката?