Едвај чекаме Димитров да се полакоми да станува претседател