Во четврток е Свети Атанасиј, после овој празник сѐ е полесно…