Миљана Кулиќ тврди дека студира на државен факултет, а ова е вистината за нејзиното образование