Марјана Станојковска знае дека на допир, квалитетот се препознава: Нема „топчиња“ што не и лежат в рака!