исповед на жена на која универзумот и ги исполнува молитвите