Две лица фрлале менија во ресторан во Скопје и не ја платиле сметката