ДЕВОЈЧЕ, ОДИ БЕ РАЃАЈ ДЕЦА, ПРАЈ КАРИЕРА, ПРАЈ БИЗНИС, УЧИ СЕ ДА ГОТВИШ, СТУДИРАЈ, ВОЛОНТИРАЈ, ГРИЖИ СЕ ЗА БЕЗДОМНИЦИ, СИРАЦИ, ЕКОЛОГИЈА, НЕМОЈ БРЕ ДА СЕ ПЕНТАРИШ ПО ТИЕ КАРПИ ЌЕ ЗАГИНЕШ ПОСЛЕ ЌЕ ПЛАЧЕШ!