„Дијагнозите на Заев“

Краткотраен обид да се наруши угледот на нашиот лидер