Мажот е освоен, останува уште битката за писменоста