Кога се на Фејсбук, луѓе често си го ставаат мозокот на авто-пилот