Најголемата компанија во историјата на човештвото во споредба со денешните тешкаши