Полесно е да извадиш сол од морска вода, отколку вака да ја подадеш