Ако некогаш ве интересирало како изгледа да му ја земеш душата на фудбалер