Велат дека мачките ги гледаат лошите духови во куќа – еве како тогаш се однесуваат