Сите македонци на полноќ гледаат во небо и замислуваат желба: Еден предмет избегнувајте го, може да ви донесе несреќа