Најсреќниот вторник во годината – Замислете желба, но никако не перете машка облека