Човек има 13 жени и секоја од нив е бремена цел свет зачуден поради овие работи