Анастасија ја промени бојата на косата и сега личи на Зорица Брунцлик