1ТВ поставува стандарди: Ова е новогодишната програма за која сите зборуваат