Како вие скратено би напишале „добра вода газирана“?