Во Скопје се забележуваат чудни појави: огромни сенки, стапалки и витези