Отслужена утрена со канон и литургија за опасност од земјотрес