Ги повикува среќата, љубовта и парите: Еве каде треба да стои фигура на слон во домот