Еве зошто да не чувате фотографии од покојните во домот - причината ќе ви ја замрзне крвта