Баба од Бугарија помага при забременување и лекување на други болести