Каменот од Коцета:

Дешифрирајте го спортскиот поздрав на Коце