таг: списанија

Англискиот како универзален научен јазик

Њутновата Principia Mathematica била напишана на латински, првите позначајни статии на Ајнштајн на германски, оние на Марија Кири на француски. Но денес речиси сите научни резултати се објавуваат на еден единствен јазик - англискиот, кој парадоксално станува научниот „лингва франка". Повеќе

Искрени насловни

Машки vs. женски списанија. Текстовите и темите сведени на нивната чиста основа. Плус, неколку основни фори што ги користат списанијата - Глеј, круг! Повеќе

Статии за жени што треба да престанат да сe пишуваат

Најголемиот дел од женските списанија се преполни со статии од типот "10 начини како..." или "10 правила како..." кои во суштина важат и за мажи и за жени, и изгледа навредливо кога тие им се посветени само на понежниот пол, кој ете и понатаму треба да се бори да ги стигне мажите. Повеќе

Харвард нема пари за списанија!
за разлика од нас

Факултетскиот совет на престижниот Харвард издаде соопштение во кое ја објаснува ситуацијата со сопствениот библиотечен фонд. Го пренесуваме за да се види дека не само што е тешко да се објави научен текст во странско списание, туку дека во наши (а еве и во нивни) услови е невозможно тие воопшто и да се прелистаат. Повеќе