На 85 години почина Алексеј Леонов, првиот човек што прошетал во вселената