Верувања поврзани со копчиња - ако ви паднало значи лош знак, ако го најдете не земајте го