8-ми МАРТ: Ако партнерот ви поклони ружи во оволкав број, ќе ОСТАРЕТЕ ЗАЕДНО!