таг: виша сила

„Виша сила“ е надминат концепт?

Терминот губи на значење во време кога знаеме дека човечкатa aктивност е онаа која ги предизвикува екстремните климатски појави. Повеќе

Дали постои природно „зло“?

Разликата помеѓу катастрофи предизвикани од ентитети кои не можат да бидат одговорни за нивните последици, и такви за кои се виновни луѓето, е важна тема во историјата на филозофијата. Ваквата поделба претпоставува дека светот на „вишите сили“ и оној на човекот се независни, и дека постојат два типа зло, природно и морално. Kласично „иле“ кога треба некој да се оправда, од доцнење на работа, до жртви во земјотрес или поплава.  Повеќе