таг: раце

Ако ти е важно да имаш набилдани раце
Кратка историја на „Да пукне!“
Семиологија/психологија

Од 2002 во Америка секој трет четврток од април (значи денес) се одбележува националниот ден на „да пукне“ (National High Five Day). Што треба да се прави на овој датум? Да се „пука“ колку што е можно повеќе, и така да се промовира добра волја меѓу луѓето. Повеќе

Како да гестикулирате како интелектуалец
Две рачички, со десет прсти

Можеби ги правите самите, а не сте ни забележале. А сигурно некаде сте ги виделе. Гестовите наречени „Дијалектика" или „Италијански келнер“ ги практикува секој кој претендира да биде современ „интелектуалец". Повеќе