таг: контрацепција

Прашањето од кое зависи здравјето на жената

Планирате ли да имате дете следната година? Повеќе

Ороспија, колку тоа гордо звучи!
Nomen non est omen

Една од најжестоките битки помеѓу конзервативците и либералите се води на полето на репродуктивните права. А едно од најубиствените оружја кои притоа се користи е јазикот.  Повеќе