На Јавните претпријатија им треба вакцинација против корупција