Сека Алексиќ камерата ја стави меѓу градите: Од што е толку крупно се гледаат дури и порите!