таг: воздишки

Интерактивна мапа на човечки звуци: воздишки, мрчење, насмевки

Прашањето околу тоа кога се развил јазикот е прилично тешко да се одговори, меѓу другото и бидејќи не е баш јасно што се мисли под „јазик“. Пред граматиките и синтаксите, хоминидите како и другите цицачи денес, и добар дел од нецицачите, имале невербален јазик со кои се комуницирало подиректно и...почесно. Повеќе

Како офкањето и уфкањето нè оддржуваат во живот
Неврологија на воздишката

„Уфф!" може да е знак и на оддишка и на незадоволство. Но без оглед како се чувствуваме, нашите мозоци се програмирани да ни предизвикуваат воздишки секои пет минути. Без нив ни нема живот. Повеќе