таг: пристрасност

Како се лажеш околу самиот себе
Почетокот и крајот на инаетот

Како дел од експеримент студенти минуваат цел час на повторувачки и монотони задачи, како вртење дрвен клин. По еден час вртење, на една група и се дадени околу 10 долари, а на друга околу 170 долари, за да го претстават затупувачкото искуство како интересно. На крај, оние што биле платени по 10 долари било далеку поверојатно да ја опишат досадната активност како возбудлива. "Изгледа тие се убедија себе си во сопствената лага". Повеќе

"Другата страна" не е глупа

Чувството дека само ние и нашите пријатели сме останале нормални е една ехо - комора во која одекнуваат и се засилуваат само сопствените мислења и одеднаш почнуваме да веруваме дека ја познаваме Македонија. Повеќе