таг: невести

Кинески бунт против набиени цени на невести

Затоа што се претерало со нерегулираните цени на невести во Кина, локалните власти на повеќе села решаваат да ограничат колку најмногу пари може да се понудат или побараат за невеста. Повеќе